Kako lahko oddam podpis podpore referendumu za pitno vodo?

Uveljavitev škodljivega Zakona o vodah moramo preprečiti z referendumom. Da boste lažje oddali svoj podpis podpore referendumu za zaščito vode smo za vas na tej strani pripravili podrobna navodila kako oddati podpis podpore.

Z zbiranjem začnemo v torek 20. aprila 2021. Usoda vode je v naših rokah!

Referendum za pitno vodo logo

Kako oddam podpis podpore referendumu za pitno vodo?

Digitalne podpise podpore bomo prejeli avtomatično, fizične pred uradno osebo podpisane obrazce pa nam boste morali poslati po pošti na naslov: Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec, p.p. 1717, 1101 Ljubljana ali oddati na eno od prevzemnih točk. V kolikor obrazca ne bomo tudi fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan.

Usoda vode je v naših rokah

1. Podpiši osebno na upravni enoti

Prvi korak:

Potrebujete natisnjen obrazec Podpora volivca:

  • na tej povezavi dobite obrazec z že vnesenimi osnovnimi informacijami iz drugega koraka.

  • če nimate možnosti tiskanja, lahko prazen natisnjen obrazec brezplačno dobite na vsaki upravni enoti.

Drugi korak:

Če ste obrazec natisnili iz naše spletni strani, na obrazcu s tiskanimi črkami izpolnite zgolj vse potrebne osebne podatke, kot so navedeni na osebnih dokumentih (ime in priimek, dan mesec in letnica rojstva, naslov).

Na praznih obrazcih morate poleg osebnih podatkov še OBKROŽITI, da dajete podporo zahtevi oz. pobudi za: A.ZR (zakonodajni referendum). Nato v prazen pravokotnik vpišete šifro: 884, na prazno črto pa napišete geslo: ”ZA PITNO VODO”. Uradna oseba na upravni enoti vam je pri izpolnjevanju obrazca dolžna pomagati.

Tretji korak:

Obrazec podpišite šele na upravni enoti pred uradno osebo (osebne podatke lahko izpolnite že pred prihodom na upravno enoto). Lokacije vseh upravnih enot in njihov poslovni čas najdete na naslednji povezavi: www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/. Predhodno naročanje na nobeni upravni enoti za ta namen ni potrebno. Če obrazca ne boste podpisali v prisotnosti uradne osebe, bo celoten obrazec neveljaven, vaš glas pa ne bo upoštevan. Če ste obrazec pomotoma podpisali doma, ga zavrzite, ponovno izpolnite in nato podpišete pred uradno osebo na upravni enoti. Izpolnjen obrazec mora nato podpisati in žigosati tudi uradna oseba. Na upravni enoti boste potrebovali tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina).

Podpis lahko oddate v poslovalnem času vsake upravne enote, ki je daljši kot so uradne ure upravnih enot.

Četrti korak:

Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec

p.p. 1717

1101 Ljubljana

ali ga osebno dostavite na eno izmed lokacij, ki so navedene na tej povezavi.

V kolikor obrazca ne bomo tudi fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moramo za sklic referenduma moramo v državni zbor fizično prinesti 40 000 po opisanem postopku v celoti izpolnjenih obrazcev. Podpis lahko overite na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na kraj v katerem prebivate. Podpis lahko overite tudi na krajevnem uradu. Pri izpolnjevanju obrazca bodite zelo natančni, saj njegovo popravljanje po overitvi na upravni enoti ni mogoče.

2. Podpišite elektronsko preko e-uprave

Prvi korak:

Kliknite na gumb ‘Podpiši obrazec podpore z digitalnim podpisom’, ki vas bo direktno preusmeril na uradno stran eUprave, namenjeno oddaji podpisa ”ZA PITNO VODO”.

Drugi korak:

Kliknite na gumb ‘Oddajte vlogo’.

Tretji korak:

Izberite način prijave: prva možnost je prijava preko kvalificiranega potrdila, izdanega v Sloveniji (za že obstoječe uporabnike), druga pa prijava preko enkratnega gesla smsPASS.

Četrti korak:

Sledite korakom in na koncu postopka kliknite Podpiši. Postopek je s tem zaključen, podpis pa uspešno oddan in ni vam treba storiti ničesar več. Svoj podpis boste imeli shranjen tudi med oddanimi vlogami v eUpravi, obvestilo o uspešni oddaji pa boste prejeli tudi na svoj e-naslov, registriran v eUpravi.

V primeru tehničnih težav se lahko obrnete na Enotni kontaktni center, ki deluje vsak delovnik od 8. do 22. ure. Dostopen je preko e-pošte ekc@gov.si, telefona 080 2002 ali preko obrazca na spletni strani eUprava.

3. Kako lahko podpišete volivke in volivci s talnim ali začasnim prebivališčem v tujini

V primeru, da imate možnost podpis oddati elektronsko, sledite navodilom pod drugo točko (Podpišite elektronsko preko e-Uprave). V kolikor elektronskega podpisa nimate, lahko podpis oddate pri diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije.

Prvi korak:

Na naslednji povezavi preverite, ali se v vaši bližini nahaja kakšno diplomatstko predstavništvo ali konzulat: https://www.gov.si/predstavnistva/

Drugi korak:

Potrebujete natisnjen obrazec Podpora volivca:

  • na tej povezavi dobite obrazec z že vnesenimi osnovnimi informacijami iz drugega koraka.

  • če nimate možnosti tiskanja, lahko prazen natisnjen obrazec brezplačno dobite na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu.

Tretji korak:

Če ste obrazec natisnili iz naše spletni strani, na obrazcu s tiskanimi črkami izpolnite zgolj vse potrebne osebne podatke, kot so navedeni na osebnih dokumentih (ime in priimek, datum rojstva, naslov).

Na praznih obrazcih morate poleg osebnih podatkov še OBKROŽITI, da dajete podporo zahtevi oz. pobudi za: A.ZR (zakonodajni referendum). Nato v prazen pravokotnik vpišete šifro: 884, na prazno črto pa napišete geslo: ”ZA PITNO VODO”.

Četrti korak:

Obrazec podpišite pred uradno osebo diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (ali pred osebo, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve). Če tega ne boste storili v prisotnosti uradne osebe, bo celoten obrazec neveljaven, vaš glas pa ne bo upoštevan. Obrazec mora podpisati in žigosati tudi uradna oseba (na levi strani obrazca, vzporedno s podpisom volivca). Potrebovali boste tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina).

Peti korak:

Izpolnjen in pred uradno osebo podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec

p.p. 1717

1101 Ljubljana

V kolikor obrazca ne bomo tudi fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moramo za referendum v državni zbor fizično prinesti 40 000 po opisanem postopku v celoti izpolnjenih obrazcev.

4. Kako lahko podpišete volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe

Volivci, ki so v času zbiranja podpore v zgoraj navedenih ustanovah, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oz. zavoda.

Prvi korak:

Potrebujete natisnjen obrazec Podpora volivca:

  • na tej povezavi dobite obrazec z že vnesenimi osnovnimi informacijami iz drugega koraka.

Drugi korak:

Če ste obrazec natisnili iz naše spletni strani, na obrazcu izpolnite zgolj vse potrebne osebne podatke, kot so navedeni na osebnih dokumentih (ime in priimek, datum rojstva, naslov).

Na praznih obrazcih morate poleg osebnih podatkov še OBKROŽITI, da dajete podporo zahtevi oz. pobudi za: A.ZR (zakonodajni referendum). Nato v prazen pravokotnik vpišete šifro: 884, na prazno črto pa napišete geslo: ”ZA PITNO VODO”.

Tretji korak:

Na obrazec se lastnoročno podpišite pred pooblaščeno osebo organa oz. zavoda, ki bo preverila vašo identiteto na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina). Pooblaščena oseba mora podpis potrditi s svojim lastnoročnim podpisom (na levi strani obrazca, vzporedno s podpisom volivca) ter z žigom organa oz. zavoda.

Četrti korak:

Izpolnjen in podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec

p.p. 1717

1101 Ljubljana

V kolikor obrazca ne bomo tudi fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moramo za sklic referenduma v državni zbor fizično prinesti 40 000 po opisanem postopku v celoti izpolnjenih obrazcev.

5. Kako lahko podpišete bolni in invalidi, ki ne morete na upravno enoto in nimate digitalnega podpisa

Prvi korak:

Zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočite po telefonu ali preko elektronske pošte ali navadne pošte. V zahtevi navedite svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morete osebno zglasiti pred upravnim organom. Uradna oseba vas bo obiskala na zahtevo, invalidnosti ali bolezni ne rabite dokazovati. Upravni organ vas bo po telefonu obvestil o obisku uradne osebe na vašem domu.

Drugi korak:

Uradna oseba bo pripravila obrazec Podpore volivca in prišla na vaš dom. Ob obisku bodo preverili vašo identiteto, vas vodili skozi celoten proces in še sami podpisali in žigosali obrazec.

Tretji korak:

Izpolnjen in podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec

p.p. 1717

1101 Ljubljana

V kolikor obrazca ne bomo tudi fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moramo za sklic referenduma v državni zbor fizično prinesti 40 000 po opisanem postopku v celoti izpolnjenih obrazcev.

Kontaktiraj nas. Angažiraj se.

Za zaščito vode moramo zbrati 40 000 overjenih podpisov za referendum. To je velika naloga v kateri bo štel prav vsak glas in prav vsaka pomoč, zato stopite v stik z nami in se angažirajte  – usoda vode je v naših rokah.

j

Oddaj podpis

Pridruži se: Postani prostovoljec

Piši nam: zdravapitnavodazavse@gmail.com.

Izdelava spletne strani: Inštitut 8. marec.